Startpagina
Het Consortium voor Innovatie organiseert ook in 2009 een studiereis naar Amerika!
Startpagina
dinsdag 3 november 2009
Bezoek aan Community College of Denver
Het bezoek aan het Community College of Denver bestond uit een rondleiding over de campus en gesprekken met verschillende personen. Het college heeft meerdere locaties, wij hebben de campus in het centrum van Denver bezocht.

Wat valt op

 • De campus bevat het college, een middenschool (lees toeleiding naar College) en een Universiteit (Hogeschool en Universiteit, bachelor and master opleidingen), vanuit het concept dat kennismaken met een hoger niveau van opleiden de doorstroom makkelijker maakt en zal verhogen.
 • De dienstverlening aan de student leidt er toe dat op de campus ook sportfaciliteiten zijn evenals allerlei winkeltjes (geen leerbedrijven), theaterzalen en allerlei eetgelegenheden van Einstein Brod Bagleshop tot pizzarestaurant.
 • Alle gebouwen zijn openbaar er zijn geen poortjes of andere beveiligingsmaatregelen. Van studenten wordt verwacht dat ze zich gedragen zoals het past in deze omgeving. Doen ze dat onverhoopt niet, dan worden ze daarop aangesproken door een medestudent of medewerker. Heeft dat onvoldoende effect dan wordt de Campus politie gebeld. Die is dan binnen een minuut ter plaatse en de student mee. Er volgt dan vaak een gesprek met de Dean, bij blijvend wangedrag volgt verwijdering van de campus.
 • Studenten krijgen een stappenplan om zich succesvol in te kunnen schrijven. Studenten worden geholpen bij het inschrijven, niet om ze bij de hand te nemen, maar om het inschrijfproces succesvol af te ronden. Dit alles vanuit de gedachte om allerlei mogelijke obstakels die het volgen van een opleiding in de weg staan op te ruimen.
 • Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor aanwezigheid, het volgen van de lessen en dit wordt alleen gecontroleerd bij verplichte onderdelen.
 • Er wordt veel energie en tijd gestopt in advies aan studenten en extra begeleiding door testen en tutor ondersteuning.
 • Zo is het ook heel vanzelfsprekend dat de student geholpen wordt met financiële zaken en dat bekeken wordt of er financiële ondersteuning nodig is, door allerlei beurzen en fondsen of door erbij te werken al dan niet op de campus zelf.
 • Het aansluiten bij de Highschool wordt vorm gegeven door deze studenten al tijdens hun VO onderdelen van College te laten volgen, zodat wanneer zij hun diploma op zak hebben ze vaak al enkele onderdelen van een beroepsopleiding gevolgd hebben. Deze kennismaking en het volgen van onderwijs op de campus, maakt de overstap later makkelijker.
 • Het college kent een Centrum voor professionalisering van de docenten, hebt Teaching Learning Centre. Die bieden allerlei cursussen en workshops aan waar docenten vrijwillig voor intekenen. Het aanbod van het centrum is geïnventariseerd en sluit aan bij de behoefte van de docenten. Verder bevat het programma allerlei cursussen en workshops om de docent te verleiden allerlei nieuwe technieken en ict-toepassingen te gebruiken.
 • Nieuwe technische opleiding komen tot stand op basis van een ‘gapanalyse’ die duidelijk maakt wat het aanbod aan nieuwe medewerkers is en wat de behoefte aan personeel van de bedrijven in de omgeving is. De school maakt het curriculum en legt dat voor aan een bedrijven-adviesgroep.
 • Naast opleidingen kent de technische afdeling ook functietrainingen die bedoeld zijn om mensen snel (na één semester, is half jaar) bij een bedrijf aan de slag te krijgen.
 • Voor vaardigheden als Engels en schrijven zijn er allerlei ‘Labs’, korte curssen en workshops om de student op het gewenste niveau te krijgen dat voor het volgen van de beroepsopleiding noodzakelijk is.

Zoals je leest zijn er naast overeenkomsten met de aanpak binnen het ROC ook nieuwe ideeën opgedaan, die ondanks het andere systeem in Nedrland, toch de moeite van het nader bekijken waard zijn. We bedienen immers voor een belangrijk deel dezelfde doelgroepen.
Natuurlijk waren de sprekens enthousiast en trots op het College en zijn er kaartjes uitgewisseld zodat contact later mogelijk is.
Het was een bezoek dat ons aan het denken en uitwisselen heeft gezet. Nu zijn wij weer aan zet.

Dankjewel Community Collge of Denver voor deze leerzame ervaring.

Karin Hendrich, ROC Rivor

Labels:

Blogger antoine reageerde op 4 november 2009 om 12:24

Dag Karin,
Ik ben van jou gewend, dat je uitgebreid verslag doet na afloop van dit soort reizen. Des te verrassender, dat je heet van de naald, nu al je wedervaren vertelt.
Groeten ook aan Marian
Ton

 

Een reactie posten

<< Startpagina