Startpagina
Het Consortium voor Innovatie organiseert ook in 2009 een studiereis naar Amerika!
Startpagina
donderdag 5 november 2009
4 november : Leading the University as a “platform”?

PB031013 Aardige, wat filosofische sessie waarin de vraag centraal stond of je een onderwijsinstelling enigszins zou kunnen leiden als een digitaal platform zoals bijvoorbeeld wikipedia.
Wat zouden dan leidende principes zijn?
Zelf organisatie
Ontbreken formeel management
Assemblage
Inspanning zonder supervisie
Als je nu dit online gedrag eens zou vertalen naar offline situaties, cq de schoolorganisatie, dan:
Faciliteer je een netwerk binnen een zekere gedefinieerde situatie (Hothouse-effect, B. Kunstler)
Zorg je voor doorlaatbare grenzen en gemakkelijke toegankelijkheid
Plan je niet
Ben je veranderlijk
Heb je protocollen en huisregels voor zelfcoördinatie
Hoe geef je dan leiding?
Niet plannen maar coördineren
“Gastvrijheid” als kernwaarde
Ben je meer architect van keuzes dan de beslisser
Zou “Chief Organizer” je titel kunnen zijn
Ben je goed in onderhouden ipv command & control
Sta je positief tegenover het onverwachte

Het recept voor morgen doen werd helaas niet bijgeleverd, maar als denkrichting vond ik het wel inspirerend.

Een tweede spreker in dezelfde sessie gaf meer operationele voorbeelden van het inzetten van platforms om lastige organisatievraagstukken breed op tafel te leggen en meer verbinding en commitment te organiseren. Dat zou ik nu wel morgen kunnen gaan doen….goed idee om mee naar huis te nemen.

Als voorbeelden van platform-organisaties werden nog genoemd: Wikiversity enP2PU.

Marieke Jas, ROC Leiden

Een reactie posten

<< Startpagina